Styrelse 2021


Ulf Karlsson
Ordförande
070-5370454
ulf.karlsson@habo.net


Britt-Marie Rosell
Medlemskommittén

 

Johan Eriksson
Bankommittén
0725-597176

johan_ff_eriksson@hotmail.com


 


Anders Egeborn
Medlemskommittén
0761-660554
egeborn.anders@gmail.com

 


Kurt Andersson
Suppleant
Tävlingskommittén


 


Staffan Edin
Vice ordförande
Tävling
0708-220572
staffan@habo.net

Ylva Runström
Medlemskommittén
0738-113665
ylva.runstrom@gmail.com


 

Thomas Axelsson
Marknad och sponsring
0703-070027
thomas.axelsson@mail.com  


Claes-Göran Taube   
Suppleant
0707-741257
claes-goran@taube.se

Revisorer
Carl-Magnus Blinge
Erik Flodin
Suppleanter
Gunnar Hurtig
Hans Claar