Om klubben

När du spelar golf på Ryfors beträder du golfhistorisk mark. Här anlades Sveriges första golfbana 1888.
 
Ryfors Golfklubb bildades 1988 inför golfens 100-årsjubileum då den gamla korthålsbanan restaurerats. Idag erbjuder klubben en modern 18-håls park- och skogsbana med generösa fairways och stora ondulerade greener. Här möts du av vackra vyer och en befriande tystnad.
 
På Ryfors prioriterar vi tillgängligheten för medlemmar och greenfeegäster. Vi har en stor husvagnsparkering med utsikt över banan och rangen.
 
Vår pro anordnar kurser för såväl medlemmar som nybörjare samt träning för juniorer. Klubben har en väl utvecklad tävlings-verksamhet för både damer och herrar.
 
Som gäst hos Ryfors Golfklubb hoppas vi att du känner dig välkommen och att du får en riktigt trevlig vistelse hos oss.

Läs mer om klubbens historia här.


Tack för ny infotavla 

Tack till Anders Lund som tagit initiativet, tack till Åke Jacobsson som ordnade plåten, tack till Leif Arvidsson som ordnade layouten, tack till
LC-Skyltar som ordnade trycket och tack till Robbarna som monterade den 19 maj.

Viktigt meddelande till alla medlemmar i Ryfors GK
 
Den 8 juli genomfördes klubbens framflyttade årsmöte. Samtliga ärenden gicks igenom utan några problem, förutom val av val-beredning där mötesdeltagarna inte kunde presentera några förslag till valberedning.
Undertecknad som valts att leda förhandlingarna föreslog att vi skulle sända ut ett mail till samtliga medlemmar och vädja till att några medlemmar åtar sig denna uppgift. 
 
Valberedningen har en viktig funktion för alla föreningar, så även för golfklubben. Har vi ingen valberedning så har vi på sikt heller ingen styrelse. Och utan styrelse kan klubben inte drivas vidare.
 
Det är alltså mycket angeläget att några medlemmar är beredda att ställa upp. Om Du känner för detta uppdrag kan Du ju även höra med Din kompis om inte han också skulle kunna hjälpa till. Vi behöver tre valberedare varav en utses av styrelsen.
 
Valberedningens uppgift är att till vårt höstmöte i början av november
komma med förslag till val av ledamöter vars löptid går ut 2020 samt förslag till revisorer för 2021.
 
Vi hoppas nu att några vill ta sitt ansvar och hjälpa klubben ur en mycket svår situation. Är Du beredd kan Du meddela undertecknad.
 
För Ryfors Golfklubb
Gunnar Hurtig
32sjolyckan@gmail.com
070-615 65 18

  

Robin o Co...
har gjort och gör ett suveränt arbete på banan. Generös klippning tar fram den vackra parkbanan.
Det blir lättare att hitta bollen och ett nöje att spela på Ryfors. Hoppas att många golfare upptäcker detta!

Tack till Robin R, Kent, Jan-Erik, Christoffer och Robin T för ert engagemang på banan och tack till Eric som sköter café och reception!

Tack från medlemmarna på
Ryfors GK våren 2020