Vårmöte den  24 april 
 
Du hälsas välkommen till Ryfors Golfklubbs vårmöte måndagen den 24 april kl. 18.30 på Mullsjö Hotell & Konferens.
På golfklubbens vårmöte skall bland annat årsredovisningen för 2022 samt en uppdatering av klubbens stadgar fastställas. Se ärendelista i Kallelsen nedan.

För den som önskar ta del av årsredovisning, verksamhets-berättelse samt förslag till stadgar finns dessa tillgängliga på kansliet.

 Med vänlig hälsning
 Ulf Karlsson
Ordförande