Kommitteér          

Damkommitté 


Elinor Nilsson
0760-156287
elinor.nilsson@nordiqgroup.com
Britt-Marie Rosell
Pernilla Forsberg
Marie Robertsson


 

Medlem & trivsel


Anna Wulff
0738-081265
annakersti@hotmail.com
Anders Egeborn
Ylva Runström

    

 

Bankommittè

Åke Jacobsson, Robin Rickemark, Kicki Knutsson, Anders Jonsson, Johnny Harström,
Johan Eriksson, 0725-597176, Rolf Erlandsson

johan_ff_eriksson@hotmail.com 

Till bankommittén (BK) utses representanter från Robbarna
jämna år, Damkommittén och Tävlingskommittén udda år. 
Greenkeepern (HG) ingår automatiskt. Ordförande ingår automatiskt. 
Medlemmar i BK väljs på två år. BK kan utse ytterligare två personer att ingå i kommittén.
BK är en länk mellan medlemmar och HG. 
BK handlägger förslag från medlemmar och gäster.
BK ansvarar för att banan är regelmässigt markerad.
BK skriver lokala regler för Ryfors golfbana och får dessa godkända av Smålands GF inför varje säsong.
BK skall vara HG behjälplig vid upphandlingar och inköp.
BK beslutar om banutrustning för enhetligt utseende på banan. Samtliga möten protokollförs med kopia till styrelsen.

Marknad


Thomas Axelsson
0703-070027
thomas.axelsson@gmail.com
Christoffer Waern

Tävlingskommitté


Staffan Edin
0708-220572
staffan@habo.net 
A Westerberg, J Dagman
B-M Edin, E Gustafsson
J-Å Gustafsson
S-Å Gustafsson
A Jacobsson, Å Jacobsson    
L Lindberg, G Westerberg

Robbarna

 
Gunnar Hurtig
0706-156518
sjolyckan@telia.com

Björn Arneson
Sven-Åke Gustafsson
Uno Svensson
Kommittén ansvarar för Robbarnas tävlingsverksamhet. För övrig information hänvisas till Tävlingar/Robbarna

Tisdagsgänget

Vi är ett stort gäng Robbare som träffas på tisdagar. Johnny sänder ett mejl med arbetsuppgifter som ska utföras. Vi tar ofta med egna verktyg och så förstås en fikapåse. 
   
Vi har många uppgifter på listan. Det kan gälla
snickeriarbeten, jobb på banan, gräsklippning, tömning av papperskorgar, översyn av toaletter, klippa sly och samla ris mm. 

Och så fikapausen vid 10-tiden. 

Välkommen i vårt trevliga och duktiga gäng!

Johnny Harström
0708-298159, johnnyhm50@gmail.com
Sammankallande

Tack för ny infotavla 

Tack till Anders Lund som tagit initiativet, tack till Åke Jacobsson som ordnade plåten, tack till Leif Arvidsson som ordnade layouten, tack till LC-Skyltar som ordnade trycket och tack till Robbarna som monterade den 19 maj.