Damkommitté 


Ann-Charlotte Swahn                      
Marianne Blomqvist     Elisabeth Kindbom
Annika Jakobsson
Viveca Lageson 

Medlem & trivselAnna Wulff
Thomas Axelsson
Ylva Runström

 

Bankommitté

Kicki Knutsson, Johnny Harström, Anders Jonsson, Åke Jacobsson, banchef Johan Eriksson, Anders Lundh och headgreenkeeper Robin Rickemark

Till bankommittén (BK) utses representanter från Robbarna jämna år, Damkommittén udda år och Tävlingskommittén udda år. Dessa personer ska vara aktiva i respektive kommitté. Head greenkeper (HG) ingår automatiskt. BK ordförande ingår även i klubbstyrelsen. Medlemmar i BK väljs på två år. BK kan utse ytterligare två personer att ingå i kommittén. Bankommittén är en länk mellan medlemmar och Head greenkepern. Handlägga förslag från medlemmar och gäster. Ansvara för att banan ständigt är tydligt och regelmässigt markerad. Skriva lokala regler för Ryfors golfbana och få dessa godkända av Smålands GF inför varje säsong. Skall vara HG behjälplig vid upphandlingar och inköp. Skall bestämma inriktning av banutrustning så att det blir ett enhetligt utseende på banan. Samtliga möten protokollförs med kopia till styrelsen.

Robbarna

Gunnar Hurtig, sammankallande
Björn Arneson, Sven-Åke Gustafsson,
Uno Svensson.
 
Kommittén ansvarar för Robbarnas hela verksamhet. För övrig information hänvisas till rubriken Tävlingar/Robbarna

MarknadJohan Lind
Tomas Ståhl


 

Sponsorkommitté


Tomas Ståhl
Johan Lind
Viktor Ekholm
Roger Josefsson

Tävlingskommitté

Staffan Edin
Anita Westerberg
Joakim Dagman
Britt-Marie Edin
Eva Gustafsson
Jan-Åke Gustafsson
Sven-Åke Gustafsson
Annika Jacobsson
                                   Åke Jacobsson
                                   Lennart Lindberg
                                   Göran Westerberg

Tisdagsgänget
Den 19 mars 2019 samlades Robbarna för första gången i år. 

Under stor del av året brukar ett gäng Robbare träffas, normalt  tisdagar. Alla får en kallelse via mejl om arbetsuppgifter, tid och plats. Vi tar med egna verktyg och fikapåse. Det kommer även ett mail som sammanfattar arbetsdagen och vad som planeras nästa gång. 

Vi åtar oss många olika uppgifter. Snickeriarbeten, reparationer på banan, gräsklippning, tömning av papperskorgar, översyn av utetoaletter, röjning av sly och uppsamling av ris mm. Vi ställer ibland upp med kort varsel då vår greenkeeper behöver extra hjälp.Fikastunden vid 10-tiden är "helig". Den skapar trivsel och gemenskap.

Välkommen i vårt trevliga och duktiga gäng!
Johnny Harström
Sammankallande