Styrelse 2018


Ulf Karlsson
Ordförande
070-5370454
ulf.karlsson@habo.net


Staffan Edin
Vice ordförande
Tävling
0708-220572
staffan@habo.net


Jan Leonardsson
Banan
0761-068699
j.leonardsson65@gmail.com


Magnus Westroth
Sponsor
0708-994633
magnus.westroth@gmail.comTävling. Klubbhus

 


Viktor Ekholm
Medlem. Suppl.
 


Johan Lind
Marknad
0723-183825
johanlind@live.com


Anna Wulff
Medlem
073-8081265
annakersti@hotmail.com

 


Ylva Runström
Medlemskommitté


 

Gösta Larsson
Medlem. Suppl.
070-3076812
gosta.larsson@telia.com