Ryfors Bruk och  Sveriges första golfbana

Ryfors Bruk är en unik privatägd kulturmiljö. Bruket startade 1742 och ägs av familjen Sager sedan 1827. 

Mycket av Ryfors historia hittar du i dessa länkar.

Ryfors idag och dess historia.
Gammelskogen.
Historiska sevärdheter i Mullsjö.
Kulturvandring Ryforsleden.
Riksarkivets biografi över släkten Sager.

Drömmen om en golfbana

loading...

Klicka i den tomma rutan ovan för att förstora och för att rulla bildspelet.
 

Ryfors Bruk historia

Sveriges första golfgreen Sveriges första golfgreen

1888 introducerades golfen i Sverige. Det var bröderna Robert och Edward Sager på Ryfors Bruk som blev intresserade av golfsporten och lät anlägga Sveriges första golfbana på Ryfors. De anlitade den engelske arkitekten Edward Milner och hans son att i anslutning till den vackert belägna egendomen anlägga en park i engelsk stil. Lite senare fick de även i uppgift att bygga en golfbana med sex hål och fyrkantiga greener. Banan utökades så småningom med ytterligare tre hål, varav två hål hade gemensam green. 

1888 gjordes så det historiska utslaget på landets första golfbana. Den som fick äran att slå det första slaget var Edwards fru Ida, som sedermera blev en mycket entusiastisk golfspelare. Hon är också den som blivit symbol för Ryforsgolfen och står numera staty på banan och är avbildad i klubbens logga. På senare tid har gamla dokument hittats på gården, bland annat banskisser, en handskriven golfinstruktion och Ida Sagers scorekort. Banan användes uteslutande av familjen Sager och deras gäster. 

Ida Sager avled 1914, endast 50 år gammal och livet på Ryfors blev sig inte riktigt likt efter hennes död. 1919 skiftades bruket mellan bröderna Robert och Edward. Intresset för golfbanan ebbade ut och under 1920-talet upphörde all banskötsel.
 
Återupprustning
 
I början på 1980-talet genomförde Mullsjö kommun en omfattande utredning, där bland annat Ryfors-området ingick, med syfte att utreda vilken utvecklingspotential området hade. I juni 1985 kallade kommunen golfintressenter till ett informationsmöte angående möjligheterna att utveckla och återupprusta den gamla parkbanan på Ryfors. Svenska Golfförbundet kontaktades och dess bankonsulent besökte Ryfors för att tipsa om hur upprustningen lämpligen skulle gå till. Vid den här tiden användes området som betesmark. 

En grupp av intressenter bildades för att jobba med restaureringen av den gamla banan och för att bilda en golfklubb i Mullsjö. Golfarkitekt Jan Sederholm fick i uppdrag att upprätta ett banförslag efter besiktning av markområdet och utefter historiskt kartmaterial från 1911.
 
Klubben bildades 
Så småningom valdes en interimsstyrelse med Harry Sandberg som ordförande. Arbetsnamnet blev Mullsjö-Ryfors Golfklubb. Den 21 april  1986 höll interimsstyrelsen ett informationsmöte. Ett 75-tal personer hörsammade kallelsen och under kvällen tecknade sig 22 personer direkt för medlemskap och åtta gjorde intresseanmälan. 

Den 11 november hölls klubbens första årsmöte, varvid en ordinarie styrelse valdes. Till klubbens förste ordinarie ordförande valdes Tore Landh och övriga i styrelsen blev Torsten Berntsen, Harald Flood, Bernt Fransson, Arne Håkansson, Lars-Erik Liljegran, Anders Lund, Arvid Nilsson och Harry Sandberg. 

Den stora förhoppningen och målsättningen var i första hand att få den gamla parkbanan om nio hål iordningställd till 1988 och 100-årsjubileet. Ambitionen var dock att så snart som möjligt planera för ytterligare nio hål och i en förlängning en hel 18-hålsbana med tävlingsmått.
 
100-årsjubileum 
Måndagen den 11 maj 1987 togs det första symboliska spadtaget för den ”nygamla” parkbanan, en korthålsbana som i stort följde den sträckning som banan hade hundra år tidigare. Den 3 september 1988 var det så dags för återinvigning av den 100-åriga golfbanan på Ryfors. Efter högtidliga tal av landshövding Lennart Orehag, klubbens ordförande Torsten Berntsen, Svenska Golfförbundets ordförande Lennart Molander och Mullsjös kommunalråd Håkan Jansson, samt salut av Smålands Karoliner, kunde Inger Berntsen, klädd som Ida Sager för 100 år sedan, slå ut det första slaget på den nyupprustade banan. Invigningen gästades av många ”kändisar” bland andra golf- och hockeyspelaren Sven Tumba som bjöd på uppvisning i golfens grundläggande regler. 

I samband med invigningen fick klubben mottaga en gåva av makarna Barbro och Nils-Åke Andersson från Mullsjö i form av en träskulptur av konstnären Rolf Svensson, föreställande Ida Sager svingande en golfklubba, en staty som alltsedan dess stått uppställd vid banan.
 
Modern 18-hålsbana 
I september 1991 invigdes den första etappen av den nya 18-hålsbanan designad av Peter Nordwall. Bland gästerna denna gång fanns förutom ordföranden i såväl Svenska Golfförbundet som Västergötlands golfförbund även golforaklet och journalisten Göran Zackrisson. Det kom dock att dröja innan de sista nio hålen kunde färdigställas, men i juni 1996 var hela 18-hålsbanan klar, då med de sista nio hålen utlagda på den gamla parkbanan. 

Den 7 september 2013 firade klubben sitt 25-årsjubileum och banans 125 år.

Under klubbens 125-årsjubiléum spelades en hickorylagmatch mot Stockholms Golfklubb, i vilken Edvard Sager var ordförande åren 1916-1924 och som nu representerades av två hedersmedlemmar och två f.d. ordföranden.

I samband därmed gästades klubben av Svenska Golfhistoriska Sällskapet som förlade sitt årsmöte till Ryfors. En tävling arrangerades med deltagare i tidsriktig klädsel anno 1888 och på en tillfällig jubileumsbana där banpersonalen så långt möjligt återskapat fyra av de ursprungliga hålen med fyrkantiga greener. Under jubileumskvällen överlämnade Golfhistoriska Sällskapet en minnesgåva till klubben i form av en förgylld hickoryputter från tidigt 1900-tal. Till jubileet fick klubben även mottaga ett överraskande gratulationsbrev från The Royal and Ancient Club of St Andrews.
 
Golf ska vara avkoppling
 
När du besöker Ryfors Golfbana idag beträder du en modern 18-hålsbana av yppersta kvalitet med breda fairways och stora ondulerade greener samtidigt som du trampar golfhistorisk mark. Banarkitekten Peter Nordvall har gått varsamt fram när han lagt ut banan i det som en gång var en av Europas främsta landskapsparker.
 
Ordförande i klubben har genom åren varit Tore Landh, Torsten Berntsen, Kjell Eng, Rolf Strömberg, Zaine Andersson, Christer Lantz, Dag Larsson, Erik Flodin, Sven-Olof Ludvigsson och nuvarande Ulf Karlsson

// Kerstin Taube, mars 2016

Viktiga årtal i golfens utveckling på Ryfors

Svensk Golf

Tidningen Svensk Golf...
har ett digitalt arkiv med många
reportage om Ryfors. Det första
numret publicerades 1946 och
Ryfors är omnämnt redan då.

Här följer några artiklar som berättar om Ryfors.

OBS! Du behöver Flash Player för att kunna läsa direkt från länkarna nedan.

Golfhistoriska Sällskapet


Årsskrift 2014
Sid 4 - 5, Ryfors, en av Europas första golfbanor. "Världens första bana där inte britterna var med". 
På sid 6 - 17 ett stort reportage om den Sagerska banan på Ryfors. "Ida Sager spelade tills bollen låg i hålet".
Årsskrift 1998
Sid 6 - 14, fylligt reportage om Ryfors "På spaning efter den tee som flytt". 
Fr v: Roger Svensson, Peter Nordwall, Jocke Bäckström, ?, Dag Larsson, ?, Christer Lantz, Göran Zachrisson. 2013-09-09.

Banrekord

125 år - S:t Andrews

Ryfors huvudbyggnad, Corps de logi