Höstmöte 2023 Ryfors Golfklubb
 
Du hälsas välkommen till vårt höstmöte måndagen
den 13 November kl. 18.30 på Mullsjö Hotell & Konferens.
På golfklubbens höstmöte skall bland annat medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan för 2024 fastställas.
Ledamöter i styrelse skall väljas och revisorer och valberedning utses för kommande mandatperiod.
 Se ärendelista nedan.
 Med vänlig hälsning Ulf Karlsson Ordförande