Damkommitté  
Ann-Charlotte Swahn                      
Marianne Blomqvist                 
Elisabeth Kindbom
Annika Jakobsson
Viveca Lageson
 

Medlem & trivsel


Anna Wulff
Gösta Larsson

Bankommitté

Robin Rickemark
Johnny Harström, Åke Jacobsson, Anki Axelsson, Anders Jonsson, Björn Arnesson Jan Leonardsson


Till bankommittén (BK) utses representanter från Robbarna jämna år, Damkommittén udda år och Tävlingskommittén udda år. Dessa personer ska vara aktiva i respektive kommitté. Head greenkeper (HG) ingår automatiskt. BK ordförande ingår även i klubbstyrelsen. Medlemmar i BK väljs på två år. BK kan utse ytterligare två personer att ingå i kommittén. Bankommittén är en länk mellan medlemmar och Head greenkepern. Handlägga förslag från medlemmar och gäster. Ansvara för att banan ständigt är tydligt och regelmässigt markerad. Skriva lokala regler för Ryfors golfbana och få dessa godkända av Smålands GF inför varje säsong. Skall vara HG behjälplig vid upphandlingar och inköp. Skall bestämma inriktning av banutrustning så att det blir ett enhetligt utseende på banan. Samtliga möten protokollförs med kopia till styrelsen.

Robbarna

Gunnar Hurtig, sammankallande
Björn Arneson, Sven-Åke Gustafsson,
Uno Svensson.
 
Kommittén ansvarar för Robbarnas hela verksamhet. För övrig information hänvisas till rubriken Tävlingar/Robbarna

Marknad

Johan Lind

Marknadskommitténs uppgift är att marknadsföra vår fantastiska golfbana. Alla medlemmar kan hjälpa till genom att vara goda ambassadörer och i umgängeskretsen framhålla glädjen och möjligheterna med golfen

Sponsorkommitté
Ulf Karlsson
Magnus Westroth
Johan Lind

Tävlingskommitté


Staffan Edin
Anita Westerberg
Joakim Dagman
Britt-Marie Edin
Eva Gustafsson
Jan-Åke Gustafsson
Sven-Åke Gustafsson
Annika Jacobsson
Åke Jacobsson
Lennart Lindberg
Göran Westerberg

Tisdagsgänget


Den 4 april 2017 samlades detta gäng på Ryfors för för sedvanlig insats. Idag förstärkt med Marja-Liisa Dorff.

Under stor del av året brukar ett gäng Robbare träffas, normalt   tisdagar. Alla får en kallelse via mejl om arbetsuppgifter, tid och plats. Vi tar med egna verktyg och fikapåse. Det kommer även ett mail som sammanfattar arbetsdagen och vad som planeras nästa gång. 

Vi åtar oss många olika uppgifter. Snickeriarbeten, 
reparationer på banan, gräsklippning, tömning av papperskorgar, översyn av utetoaletter, röjning av sly och uppsamling av ris mm. Vi ställer ibland upp med kort varsel då vår greenkeeper behöver extra hjälp.Fikastunden vid 10-tiden är "helig". Den skapar trivsel och gemenskap.

Välkommen i vårt trevliga och duktiga gäng!
Johnny Harström
Sammankallande