1.  Övningsbunker.
2.  Tee hål 10
3.  Fikaplats i lusthuset.
4.  Range med 13 utslagsplatser.
5.  Bolltvätt och vatten vid boden.
6.   Studio och bollautomat.

7.   Puttinggreen.
8.   Tryckluft.
9.   Ställplats husbil - husvagn. 10 pl.
10. Parkering.
11. Fikaplats och tryckluft.
12. Golfbilar.

13. Klubbhuset, café, vatten och WC.
14. Green hål 9.
15. Puttinggreen intill tee hål 1.
16. Verkstad.
17. Mullsjö Jazz.