Banan är öppen för spel och det är full aktivitet. 

Headgreenkeaper Robin Rickemark uppdaterar läget
på banan på Facebook. Pågående och planerade arbeten
påverkas mycket av vädret och varierar ständigt.
Håll dig uppdaterad på denna länk via Facebook Ryfors GK Banan.

Välkomna!