Tee hål 7 med utsikt mot Corps de Logi. Klicka i bilden.

Robbare Tävlingsinfo 2020

Hej alla Robbare!

Enligt Golfförbundet är det sedan 1 juli tillåtet med klubb-tävlingar. I konsekvens med detta har vi i tävlingskommittén beslutat att återuppta Robbarnas tävlingar med start 5:e augusti.
 
Tidigare tävlingskalender har makulerats och ersatts med en ny som medföljer som bilaga. Eftersom vi måste minimera riskspridningen så långt det går, så är det mycket som har förändrats när det gäller det praktiska upplägget. Var noga med att läsa igenom informationsdelen i kalendern. Det blir ju helt annorlunda än tidigare.
 
Välkomna till en efterlängtad återstart!
För tävlingskommittén
200710 / Gunnar

Torsdax Tävlingsinfo 2020

Resultat 2020

Kalender 2020

Resultat 2020

Resultat 2019