Sponsring

Att vara sponsor innebär att:

- Du bidrar till att upprätthålla och vidareutveckla golfklubben.

- Du bidrar till att säkra en betydelsefull verksamhet i kommunen, vilket attraherar ny kompetens och arbetskraft till företagen.

- Du syns och exponerar ditt varumärke, vilket leder till utökade affärsmöjligheter.
- Du har möjlighet att utnyttja klubben för dina företagsevenemang och säljaktiviteter.
- Du ingår i ett nätverk där du delar intresse med andra entreprenörer och därmed kan skapa nya kontakter och affärsmöjligheter.
- Du kan ge dina anställda möjlighet att utöva sitt intresse till en fördelaktig kostnad.

Vi jobbar kontinuerligt med nya idéer på hur vi kan öka mervärdet för sponsorerna. Det gäller allt från hur sponsorerna syns på hemsidan, i klubbhusområde och på banorna till samarbete kring kundtävlingar och andra gemensamma arrangemang. Alla företag är unika och har specifika behov och därför finns det självklart alltid utrymme att anpassa standardpaketen.

Om du är intresserad av att bli sponsor, kontakta: info@ryforsgk.se

Hålsponsorer 1 - 18

170523

Övriga sponsorer

Aronsdahls
Handelsträdgård

AVANCTEC HB
Larm

Mullsjö Brunnsborrning

Tee hål 11
1:ans tee. Foto Leif Ljung.