HÖSTMÖTE RYFORS GOLFKLUBB
 
Du hälsas välkommen till vårt höstmöte måndagen den 25 oktober kl. 19.00 på Mullsjö Hotell & Konferens.
På golfklubbens höstmöte skall bland annat medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan för 2022 fastställas. Ledamöter i styrelse skall väljas och revisorer och valberedning utses för kommande mandatperiod. Se ärendelista enligt bifogad fil nedan.
 
Med vänlig hälsning
Ulf Karlsson
Ordförande

Sponsorer

loading...
Green hål 13. Foto Leif Ljung