Vårmöte 7 juni kl 18.30
 
Som ni känner till hade vi planerat att hålla klubbens vårmöte i april men på grund av Covid-19 sköt vi mötet framåt i tiden. Styrelsen har nu beslutat att genomföra ett möte måndagen den 7 juni kl. 18.30. Vi planerar att hålla mötet utomhus på Stallbacken belägen vid vår maskinhall, alternativt inomhus om vi inte blir mer än 50 personer. Om regeringen flyttar fram möjligheterna till fysiska möten ytterligare en tid kommer mötet att hållas digitalt. Oavsett på vilket sätt vi kommer att genomföra mötet behöver vi er föranmälan senast den 2 juni. Anmäl deltagande till info@ryforsgk.se.
 
Vi kommer i sedvanlig ordning att presentera verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2020. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet kommer att hanteras liksom övriga ärenden enligt föredragningslista nedan. Årsredovisning med verksamhetsberättelse finns att tillgå på vårmötet samt även på kansliet.
 
Vänligen
Ulf Karlsson, ordförande

Bilder från vårmötet med ca 25 deltagare den 7/6. 

Sponsorer

loading...
Green hål 13. Foto Leif Ljung