Info 2021

Hej alla Robbare - Ryfors Old Boys!

I år är vi i tävlingskommittén tidigt ute och har nu skissat på en spelkalender för 2021.

* Har Du synpunkter är Du välkommen att höra av Dig.
* På grund av pandemiläget har vi flyttat hemliga resan
   till hösten med förhoppning att den skall kunna
   genomföras. I gengäld så hamnar spel på annan bana i
   juni månad.
* Vi kommer inte ha något allmänt möte i mars.
* Huruvida vi kommer att tillämpa "Shut Gun Start" eller ej
  kan vi i   dagsläget inte bestämma. I den enkät vi skickade
  ut i höstas fick vi ett antal svar och alla förordade "Shut
  Gun Start".
* Eftersom utvecklingen för pandemin fortfarande är osäker 
  så kommer vi i tävlingskommittén att träffas i slutet av mars
  och analysera läget. Bland annat kommer vi då besluta
  om startordningen, hantering av scorekort mm.
* För att ersätta hanteringen av fysiska scorekort har vi
  funderat på att använda appen "On Tag scorekort".
  Mer om detta får vi återkomma med senare.

Hälsningar
Tävlingskommittén/Gunnar

Info 2020

Hej alla Robbare!

På onsdag den 5/8 är det dags att äntligen starta Robbarnas
tävlingssäsong. 
Herrar som ska delta i opentävlingen spelar från gul tee.
Ny tävlingskalender med regler bifogas.

För att minimera riskspridningen är mycket av det praktiska upplägget ändrat. Läs noga igenom informationsdelen i kalendern nedan.
 
Välkomna till en efterlängtad återstart!
För tävlingskommittén
200731 / Gunnar

Robbanas bästboll 2020!
Efter avslutad rond kände vi på oss att vi har nog vunnit. Därför passade vi på
att ta en bild på segrarlaget. 
Gunnlagur och Hans briljerade med fint spel. För Gunnlagurs del var det hans
bästa spel någonsin. Undertecknad fick ta del av segern men var i stort med 
för att föra scorekortet och coacha.
Hälsningar
Gunnar H
Tee hål 7 med utsikt mot Corps de Logi. Klicka i bilden.